Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

retikulácia – význam cudzieho slova

sieťovanie, mriežkovanie, praskanie, zvrásnenie