Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

retikulárny – význam cudzieho slova

sieťkový, sieťovito usporiadaný