Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

retinitída – význam cudzieho slova

zápal sietnice oka