Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

retinoblastóm - význam cudzieho slova

malígny, zhubný nádor sietnice