Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

retinoblastóm – význam cudzieho slova

malígny, zhubný nádor sietnice