Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

retinospóra – význam cudzieho slova

záhradná forma ihličnatých drevín pri zachovaní ich vývojovo mladého štádia