Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

retrakčné právo - význam cudzieho slova

výhrada spätnej kúpy zaistená zmluvne predávajúcemu pre prípad budúceho predaja dnešným kupujúcim, právo spätnej kúpy