Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

retranslácia – význam cudzieho slova

diaľkový prenos vysielania rozhlasovej alebo televíznej stanice pomocou medzistaníc