Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

retranslácia - význam cudzieho slova

diaľkový prenos vysielania rozhlasovej alebo televíznej stanice pomocou medzistaníc