Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

retribúcia - význam cudzieho slova

náprava, odčinenie; náhrada, napr. škôd spôsobených vojnou; vrátenie majetku