Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

retrogénia - význam cudzieho slova

nápadne ustupujúca brada