Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

retrogradácia – význam cudzieho slova

útlm, pokles, regresia