Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

retrospektíva – význam cudzieho slova

pohľad späť, vybavenie si minulých udalostí, spomienka