Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

retrovírus – význam cudzieho slova

obalený živočíšny vírus vyvolávajúci rôzne infekcie, zhubné nádory, leukémiu aj AIDS