Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

retrovírus - význam cudzieho slova

obalený živočíšny vírus vyvolávajúci rôzne infekcie, zhubné nádory, leukémiu aj AIDS