Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

retuš – význam cudzieho slova

oprava chýb obrazu, fotografie alebo kresby; zásah do vzhľadu; úprava pozitívnej fotografie prevádzaná najčastejšie na negatíve; drobná oprava jemných prístrojov