Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

revéria – význam cudzieho slova

snenie; zádumčivá skladba