Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

revéria - význam cudzieho slova

snenie; zádumčivá skladba