Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

revír – význam cudzieho slova

okrsok, územie (poľovnícke, policajné a pod.), teritórium