Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

revízia - význam cudzieho slova

prehliadka; preskúmanie, preskúšanie, kontrola; oprava