Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

revalorizácia, revalvácia – význam cudzieho slova

zhodnotenie meny, zvýšenie jej hodnoty