Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

revalvácia – význam cudzieho slova

prehodnotenie, zhodnotenie, zvýšenie výmenného kurzu meny