Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

revanšizmus - význam cudzieho slova

hnutie usilujúce o odvetu za prehranú vojnu; tendencia odplácať, hlásanie a presadzovanie odplaty, pomstychtivosť