Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

revelácia – význam cudzieho slova

odhalenie, prejavenie; zjavenie