Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

reverzibilný - význam cudzieho slova

vratný, schopný spätného procesu