Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

revidovať – význam cudzieho slova

preskúmať, prehliadnuť, skúšať, prevádzať revíziu