Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

revokácia – význam cudzieho slova

zrušenie alebo odvolanie predchádzajúceho rozhodnutia