Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

revolúcia – význam cudzieho slova

prechod skokom zo starej kvality do novej; prechod, spravidla za použitia násilia, od jednej spoločenskej formácie k druhej, spravidla pokrokovejšej; prevrat