Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

rezíduum – význam cudzieho slova

zvyšok, zostatok