Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

rezervácia – význam cudzieho slova

výhrada; zaistenie vopred, napr. vstupenky; zákonom chránená prírodná alebo pamiatková oblasť; vyhradená oblasť pre určitú skupinu ľudí alebo etnikum, napríklad Indiánov v USA