Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

rezervovaný – význam cudzieho slova

uložený ako zásoba alebo záloha; objednaný vopred, zaistený; upätý, zdržanlivý, odmeraný