Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

rezidentný – význam cudzieho slova

bývajúci, usídlený; skrytý, nezjavný; programy alebo dáta trvalo uložené na určitom pamäťovom zariadení