Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

reziduálny – význam cudzieho slova

zostávajúci, zvyškový, doznievajúci