Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

reziduálny - význam cudzieho slova

zostávajúci, zvyškový, doznievajúci