Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

rezignácia - význam cudzieho slova

odovzdanosť; zrieknutie sa, vzdanie sa, napr. úradu