Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

rezolúcia – význam cudzieho slova

uznesenie, rozhodnutie kolektívneho orgánu; zhrnutie záverov, uznesení alebo požiadaviek z rokovania