Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

rezolútny - význam cudzieho slova

rázny, rozhodný; účinný