Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

rezolútny – význam cudzieho slova

rázny, rozhodný; účinný