Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

rezolutívny – význam cudzieho slova

rozväzovací (o podmienke)