Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

rezonátor - význam cudzieho slova

zariadenie na zosilnenie alebo tlmenie zvuku