Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

rezonátor – význam cudzieho slova

zariadenie na zosilnenie alebo tlmenie zvuku