Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

rezultatív – význam cudzieho slova

druh minulého času, ktorý svojimi dôsledkami zasahuje do súčasnosti