Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

rezultovať - význam cudzieho slova

vyplývať, pochádzať, nasledovať; vznikať pri chemickej reakcii