Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

rezumé, resumé - význam cudzieho slova

zhrnutie; prehľadný obchod