Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

rheseasténia – význam cudzieho slova

porucha hlasu prejavujúca sa jeho slabosťou, neschopnosťou hovoriť