Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

ribonukleová kyselina – význam cudzieho slova

nukleová kyselina nachádzajúca sa v jadre, chromozómoch a cytoplazme; významne sa podieľa na syntéze bielkovín