Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

ribozóm – význam cudzieho slova

základná častica cytoplazmatickej bunky zložená z bielkovín a nukleových kyselín, na ktorej prebieha syntéza bielkovín