Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

rigoróznosť, rigoróza - význam cudzieho slova

skúška, ústna skúška konaná za účelom dosiahnutia doktorátu