Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

rigorózny – význam cudzieho slova

precízny, presný; nekompromisný, prísny