Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

riskantný – význam cudzieho slova

nebezpečný, odvážny, spojený s rizikom