Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

rituál - význam cudzieho slova

súbor predpisov pre výkon bohoslužby; predpísaný postup pri nejakom úkone