Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

rituál – význam cudzieho slova

súbor predpisov pre výkon bohoslužby; predpísaný postup pri nejakom úkone