Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

rizón – význam cudzieho slova

hypotetická častica, z ktorej sa vraj skladajú kvarky