Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

rizológia – význam cudzieho slova

náuka o koreňoch rastlín, súčasť botaniky