Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

rodopsín - význam cudzieho slova

svetlocitlivé červené farbivo na sietnici oka