Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

rodová rola – význam cudzieho slova

správanie, činnosti, ktoré sociálne okolie v tej-ktorej kultúre očakáva a vyžaduje, aby ich osoba vykonávala, pretože je muž, žena.